baner dolny.jpge32b3b738dbc1caac0212b6f9ab2c96a
Aktualności Portal Mapa strony Galerie
O Zespole
05/07/2013
Anna Zubko
 
 
 
 

1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne. 

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,  Policji,  oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych, prokuratorów oraz specjalistów       w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na  celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia   pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


Zarządzenie Prezydenta Miasta


 

Członkowie  zespołu interdyscyplinarnego:

 1. 1. Marzena Szota – Kurator Specjalista w I Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej,
  2. Joanna Janda – Kurator Specjalista – Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu  Rejonowego w Dąbrowie Górniczej,
  3. Krzysztof Olesik – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej,
  4. Dariusz Sapich – Podinspektor - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej,
  5. Lena Gabrysiak – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                w Dąbrowie Górniczej,
  6. Magdalena Klimkowska – Inspektor Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej,
  7. Agnieszka Warchala – Inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej,
  8. Wanda Strąk – Doradca Metodyczny Pedagogów Szkolnych, Wychowawców Świetlicy                             i Katechetów w Dąbrowie Górniczej,
  9. Aneta Kurczyńska – Psycholog Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,
  10. Agata Róg – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej,
  11. Izabela Walotek – Konsultant Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej,
  12. Monika Jagodzińska – Dudek – Specjalista Pracy Socjalnej – Koordynator Miejskiego Ośrodka 
  Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej,
  13. Piotr Krawczyk – przedstawiciel Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Dąbrowie          
  Górniczej,
  14. Anna Dudzic – Bernacka – Pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej,
  15. Renata Zaremba – przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Małolat”,
  16. Dorota Klejnot – przedstawiciel Stowarzyszenia „Dar Serca”.
  Marzena Szota – Kurator Specjalista w I Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej,
 2. Joanna Janda – Kurator Specjalista – Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu  Rejonowego w Dąbrowie Górniczej
 3. Krzysztof Olesik – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej
 4. Mariusz Piaszczyński – Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej
 5. Lena Gabrysiak – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Górniczej
 6. Magdalena Klimkowska – Inspektor Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
 7. Agnieszka Warchala – Inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
 8. Wanda Strąk – Doradca Metodyczny Pedagogów Szkolnych, Wychowawców Świetlicy i Katechetów w Dąbrowie Górniczej
 9. Aneta Kurczyńska – Psycholog Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
 10. Agata Róg – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
 11. Izabela Walotek – Konsultant Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
 12. Monika Jagodzińska – Dudek – Specjalista Pracy Socjalnej – Koordynator Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
 13. Piotr Krawczyk – przedstawiciel Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Dąbrowie Górniczej
 14. Anna Dudzic – Bernacka – Pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej
 15. Renata Zaremba – przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Małolat”
 16. Dorota Klejnot – przedstawiciel Stowarzyszenia „Dar Serca”.

 
 
 

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
tel.jpgc33e2807bcaf2b0c7176c0ec09f4eafb
loga portal.jpg763cbe97e41af4c360bfd86b5961ed04
pomoc.jpg086e3c10d45ccc3a522d68aa0f3419ee
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0