zespol.jpge27e456fcaacfe86f7c2c1a63005d959
Aktualności Portal Mapa strony Galerie
Trwa kampania przeciw przemocy wobec kobiet
29/11/2018
Anna Zubko
1403
 
 
 
 

Trwa kampania 16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET. Tą międzynarodową kampanię zainicjował w roku 1991 Women's Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers. Od tamtego czasu kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

W 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała oficjalnie 25 listopada Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Ten dzień rozpoczyna Międzynarodową Kampanię 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć.

Dzień 25 listopada został wybrany dla upamiętnienia morderstwa sióstr Mirabal (Patria, Minerva i Maria Teresa) w tym dniu w 1960 roku w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany.

Wydarzenia związane z kampanią 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć można śledzić w kalendarium ogólnopolskich wydarzeń.

Akcja Społeczna Głosy Przeciw Przemocy, grupa mężczyzn działających przeciwko przemocy wobec kobiet, w związku z Kampanią „16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet”, prezentuje16 przypadków doznawanej przemocy, w których ukazuje się zarówno złożoność i tragizm zjawiska przemocy w rodzinie, ale również możliwość obrony przed przemocą i obrony praw osób doznających przemocy. Przemoc wobec kobiet i przemoc w rodzinie przybierać może różne formy. Nie dotyczy też konkretnej grupy społecznej. Dotyka osoby w każdym wieku o różnym statusie majątkowym. Jednak osoby doznające przemocy bardzo często czują się osamotnione i bezradne. Mamy nadzieję, że opisane przypadki pozwolą nam zrozumieć, jak różna, ale zarazem jak krzywdząca może być przemoc. Być może będą one nawet impulsem, który pozwoli osobom doznającym przemocy do podjęcia decyzji o wyzwoleniu się z kręgu przemocy. Zapraszamy do zapoznania się z 16 historiami ludzkiego życia, które mogłoby wyglądać inaczej.

Do kampanii 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich – Biuro w Warszawie oraz Biura Pełnomocników Terenowych w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu.

Pracownicy Biura RPO udzielać będą bezpłatnych porad prawnych kobietom doświadczającym przemocy, w tym przemocy w rodzinie, informować wszystkich zainteresowanych – także świadków przemocy, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób doświadczających przemocy – o przysługujących środkach na działania oraz przyjmować wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich z zakresu tej problematyki.

Konsultacje indywidualne odbywają się w wielu miastach:

Warszawa, Al. Solidarności 77 (poniedziałki: od 9.00 do 17.00, wtorki - piątki: od 9.00 do 15.00)
Gdańsk, ul. Chmielna 54/57 (poniedziałki: od 10.00 do 17.00, wtorki-czwartki: od 9.00 do 15.00)
Katowice, ul. Jagiellońska 25 (poniedziałki, środy, piątki: od 9.00 do 15.00, wtorki: od 10.00 do 17.00)
Wrocław, ul. Wierzbowa 5 (poniedziałki, wtorki, czwartki: od 9.00 do 15.00, środy: od 10.00 do 17.00)

Infolinia Obywatelska 800 676 676

http://rpo.gov.pl/16-dni

Ponadto Niebieska Linia każdego dnia zamieszcza na swojej stronie opowieść jednej z klientek o tym dlaczego warto korzystać z takich form pomocy jak Pogotowie Niebieskiej Linii. http://www.niebieskalinia.pl/kampania-16-dni

********

Czym jest przemoc?

Jeśli spotyka Cię krzywda ze strony najbliższych, nie warto udawać, że nic się nie stało. O fizycznym lub psychicznym znęcaniu się muszą zostać powiadomione odpowiednie służby. O co jeszcze warto zadbać, gdy spotyka Cię przemoc w domu?

Co zrobić - czytaj więcej

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
tel.jpg79a95bd93357b7f909352472d62916de
loga portal.jpgf18e31e81233441f4ca46957a6e6b854
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0